Üdvözöljük a szepetneki
Szent Őrzőangyalok
római katolikus plébánia
honlapján!

Római katolikus egyházközségről már a XI. századból vannak adatok, ahogy a püspöki falu plébániájához tartozó oktatásról is.

Őrangyalok ünnepét a XVI. században Spanyolországban kezdték megülni. Innen terjedt el a Tridentinum hatására is Európában.

Az Egyházban a XVII. században vált általánossá. Először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így hazánkban még a századfordulón is. Később került X. Pius intézkedésére végérvényesen Mihály arkangyal nyolcadába, mai helyére.

logó
Plébániáról
bővebben

A hét üzenete

„Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetoül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások számára problémák…….. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. (...) Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken: ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked, egyedül neked, olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak! (...) S ha majd megvigasztalódtál (mert végül is mindig megvigasztalódik az ember), örülni fogsz neki, hogy megismerkedtél velem. Mindig is a barátom leszel. Nem tudom (...), nem azért vannak-e kivilágítva a csillagok, hogy egy napon mindenki megtalálhassa a magáét.”

/ Antoine de Saint-Exupéry: A Kis Herceg /

Korábbi
üzenetek

E heti ének

Johann Sebastian Bach
Komm, süßer Tod; BWV478

Előadja: Weiner Leó Katolikus Zeneművészeti Szakgimnázium Vegyeskara,

Vezényel: Michael Alber

A felvétel 2022 március 6-án készült Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban.

Teljes
Daloskönyv

Heti miserend

Miserend - Pünkösd

V. 18. szombat

Pünkösd-szombat

Vöröshegy

V. 19.

Pünkösd

V. 20. hétfő

Pünkösdhétfő

Mária, az Egyh. anyja

BÉRMÁLÁS

V. 21. kedd

Magellán zt. Kristóf és tsai mart.

V. 22. Szerda

Szt. Rita

V. 23. csütörtök

A Mi Urrunk Jézus Kr. Örök Főpap

V. 24. péntek

Szűz Mária Keresztények Segítsége

V. 25.

szombat

Plébániai zarándok-nap

V. 26.

Vasárnap

Szentháromság Vasárnapja

Hősök Napja

SZEPETNEK

16:00

Vöröshegy

Orbán-mise, Emmausz-járás

8:00

Kerék Lajosné Rozália 36. évf.

10:00

Bérmálás

a Nk – Miklósfai Templom kórusa szolgálatával,

orgonán közreműködik és vezényel

Metz László

karnagy

8-11

Irodai szolgálat

15:30

Gyászmise és temetés:

Matola László

18:00

litánia

18:00

litánia

13:00

-

17:00

Irodai szolgálat

18:00

litánia és mise

18:00

litánia

Plébániai zarándok-nap: Marton-vásár – Fiumei úti temető

8:00

Hősök

NAGYKANIZSA-BAJCSA

16:00

Vöröshegy

Orbán-mise, Emmausz-járás

12:30

nincs szentmise

19:00

litánia és

mise

nincs szentmise

nincs szentmise

nincs szentmise

Plébániai zarándok-nap: Marton-vásár – Fiumei úti temető

12:30

Hősök

SORMÁS

15:00

Esküvő:

Püspöki Dániel és

16:00

Vöröshegy

Orbán-mise, Emmausz-járás


9:30

Mindenkoron segítő Szűzanya tiszteletére

nincs szentmise

nincs szentmise

19:00

litánia és Erzsébet, László30 napos

nincs szentmise

nincs szentmise

Plébániai zarándok-nap: Marton-vásár – Fiumei úti temető

9:30

Lukács Ernőné Margit

ESZTEREGNYE

16:00

Vöröshegy

Orbán-mise, Emmausz-járás

11:00

Kele István 3. évf.

nincs szentmise

nincs szentmise

nincs szentmise

nincs szentmise

nincs szentmise

Plébániai zarándok-nap: Marton-vásár – Fiumei úti temető

11:00

Hősök

Szent Benedek atyánk regulájából

0.8Keljünk föl tehát végre valahára a Szentírás serkentő szavára: "Itt az óra, hogy felébredjünk az álomból", (Róm 13, 11.) 0.9Nyissuk meg szemünket a megistenítő fénynek, és megdöbbent füllel halljuk, mire int bennünket a minden nap felénk kiáltó isteni szózat: 0.10"Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket!" (Zsolt 94, 8) 0.11És ismét: "Akinek füle van a hallásra, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak!" (Jel 2, 7) 0.12És mit mond? "Jöjjetek fiaim, hallgassatok rám! Az Úr félelmére tanítalak titeket." (Zsolt 33, 12).0.13"Siessetek, míg tiétek az élet világossága, hogy a halál sötétsége meg ne lepjen benneteket!" (Jn 12, 35).

Tu autem Domine – Miserere nobis! Te pedig Uram – Könyörülj rajtunk!

Korábbi
miserendek
A szepetneki Szent Őrzőangyalok templom 1999-2000-ben felújított belső tere, azon belül is a főoltára.
Szent őrzőangyalok templom
Nagypénteki Keresztút_Sormás-Eszteregnye 2022